Chính Sách

Trang web xoilac TV là một dịch vụ cung cấp cho người dùng các kênh truyền hình trực tiếp bóng đá miễn phí. Để sử dụng trang web này, người dùng cần đọc kỹ và đồng ý với các chính sách sau đây.

Chính sách bảo mật

Trang web xoilac TV tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Chúng tôi không thu thập, lưu trữ hay sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào của người dùng, trừ khi có sự đồng ý của người dùng hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Chúng tôi cũng không chia sẻ, tiết lộ hay bán thông tin cá nhân của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có sự đồng ý của người dùng hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Người dùng có quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa hoặc yêu cầu ngừng xử lý thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Người dùng cũng có quyền từ chối nhận các thông báo, quảng cáo hay khuyến mãi từ trang web này.

Chính sách bản quyền

Trang web xoilac TV tôn trọng và tuân thủ các quy định về bản quyền và sở hữu trí tuệ của các bên thứ ba. Chúng tôi không sở hữu, kiểm soát, quản lý hay chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, thông tin, sản phẩm hay dịch vụ nào được hiển thị, phát sóng, liên kết hoặc cung cấp trên trang web này.

Chúng tôi cũng không khuyến khích hay ủng hộ việc vi phạm bản quyền hay sở hữu trí tuệ của các bên thứ ba. Người dùng sử dụng trang web này có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận tính hợp pháp và an toàn của các nội dung, thông tin, sản phẩm hay dịch vụ được cung cấp trên trang web này.

Nếu người dùng phát hiện hoặc nghi ngờ có vi phạm bản quyền hay sở hữu trí tuệ trên trang web này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected] để chúng tôi có thể xử lý kịp thời.

Chính sách sử dụng

Trang web xoilac TV là một dịch vụ hoàn toàn miễn phí và không có bất kỳ mục đích thương mại nào. Người dùng sử dụng trang web này hoàn toàn tự nguyện và có trách nhiệm tuân thủ các quy định pháp luật liên quan. Người dùng không được phép sử dụng trang web này để thực hiện các hành vi sau đây:

  • Phát tán, chia sẻ, sao chép, lưu trữ hay sử dụng các nội dung, thông tin, sản phẩm hay dịch vụ được cung cấp trên trang web này mà không có sự cho phép của các bên thứ ba có quyền.
  • Gây rối, quấy rối, xâm phạm, lừa đảo, đe dọa, bắt nạt, làm tổn thương hay vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên thứ ba hoặc của chúng tôi.
  • Truyền bá, tuyên truyền, khuyến khích hay tham gia vào các hành vi phản động, xuyên tạc, bạo lực, phân biệt chủng tộc, tôn giáo, giới tính hay kỳ thị bất kỳ nhóm nào.
  • Đăng tải, gửi, trao đổi hay phổ biến các nội dung, thông tin, sản phẩm hay dịch vụ có tính chất khiêu dâm, đồi trụy, vi phạm thuần phong mỹ tục hay đạo đức xã hội.
  • Sử dụng các phần mềm, thiết bị, công cụ hay phương thức khác để can thiệp, tấn công, chiếm đoạt, làm giả mạo hay gây hại cho trang web này hoặc các người dùng khác.
  • Vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào trong các chính sách của trang web này.

Chúng tôi có quyền theo dõi, kiểm tra, xóa hoặc ngăn chặn việc sử dụng trang web này của bất kỳ người dùng nào nếu chúng tôi phát hiện hoặc nghi ngờ có vi phạm các chính sách của trang web này. Chúng tôi cũng có quyền hợp tác với các cơ quan chức năng để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên trang web này.

Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc xóa bất kỳ chính sách nào được cung cấp trên trang web này mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng có quyền ngừng hoạt động hoặc giới hạn quyền truy cập vào trang web này mà không cần lý do hoặc thông báo.